Contabil senior – Ghimbav, jud. Brașov

Recrutăm Contabil senior cu experiență în închideri lunare și depuneri de declarații lunare/ trimestriale/ anuale, pentru unul din clienții noștri din Ghimbav, jud. Brașov. Informații suplimentare la telefon/ WhatsApp: 0726 118 199.

Cerințe:
– Studii superioare (științe economice)/ diploma de master în domeniul economic constituie avantaj;
– 5 ani experiență în domeniu;
– Specializare în fiscalitate și analiză economică;
– Competențe aprofundate în finanțe și contabilitate patrimonială;
– Cunoștințe aprofundate de legislație contabilă, fiscală, comercială;
– Competențe aprofundate în gestionarea costurilor operaționale ale companiei;
– Limba engleză – nivel mediu;
– Permisul auto cat. B, constituie avantaj;
– MS Office, ERP, XRP.

Responsabilități:
– Înregistrează documente și verifică reflectarea acestora în contabilitate și efectuarea la timp și acurat a tuturor operațiunilor derulate;
– Răspunde de închiderile lunare, depunerea declarațiilor lunare/ trimestriale/ anuale;
– Verifică evidențele contabile, reconcilierea soldurilor lunare și întocmirea balanței lunare;
– Verifică plățile la furnizori și încasările de la clienți;
– Întocmește/ verifică jurnalele de vânzări și cumpărări și registrele contabile și fiscale obligatorii;
– Menține evidența mijloacelor fixe din patrimoniu, urmărirea amortizării acestora și reconcilierea cu conturile contabile;
– Asigură și răspunde de elaborarea și depunerea raportărilor financiare și fiscale ale societății la termenele stabilite de legislația în vigoare (TVA, contribuții salariale etc.);
– Asigură legătura cu autoritățile statului din domeniul fiscal și asigură suport pe probleme de fiscalitate ori de câte ori activitatea implică aspecte relevante;
– Oferă suport managementului companiei în procesul decizional oferind informațiile necesare specifice domeniului financiar-contabil;
– Întocmește în mod regulat raportări privind cash-flowl companiei și alte raportări financiare în funcție de necesitățile de informare ale managementului societății;
– Oferă suport în desfășurarea activității executate de către contabilii juniori;
– Acordă suport pe timpul derulării controalelor fiscale;
– Răspunde de întocmirea raportărilor statistice (inclusiv intrastat);
– Răspunde de întocmirea declarațiilor la Fondul de Mediu;
– Exercită permanent sau temporar, prin delegarea competențelor, acele atribuții specifice specialității sale, în sarcina directorului financiar;
– Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.

Condiții și beneficii:
– Transport asigurat la locul de muncă din Brașov – Râșnov – Zărnești – Codlea – Ghimbav;
– Prime de sărbători și tichete de masă;
– Abonament medical;
– Extra zile de concediu;
– Primă de zi de naștere;
– Rație de produse.