POST ÎNCHIS – HR Specialist – Ghimbav, jud. Brașov

Angajăm HR Specialist pentru o companie din Ghimbav, județul Brașov. Informații suplimentare la telefon/ WhatsApp: 0726 118 199.

Cerințe:

– Cunoașterea foarte bună a pachetului Microsoft Office;

– Cunoașterea temeinică a prevederilor legislative în vigoare;

– Abilități foarte bune de comunicare oral și în scris;

– Cunoștințe de limba engleză (scris și oral), la nivel avansat;

– Bun co-echipier;

– Identifică și rezolvă problemele într-o manieră eficientă;

– Cooperează cu toate departamentele și persoanele implicate în proiecte.

Responsabilități:

– Adoptă și respectă toate politicile și cerințele companiei – Sănătate și Securitate în Muncă, Politica de ESD, Codul Muncii și indicațiile verbale;

– Colaborează cu toate departamentele într-o manieră deschisă, colegială. Dezvoltă și contribuie la menținerea unui mediu orientat spre munca în echipă;

– Asigură procesul de recrutare și selecție pentru pozițiile deschise (operatori direcți și indirecți);

– Întocmirea tuturor formelor de angajare: completare de formulare contract individual de muncă, fişa cu datele personale, verificarea corectitudinii întocmirii dosarului angajatului etc.;

– Asigură livrarea procesului de inducție, conform procedurilor interne pentru noii angajați;

– Se asigură permanent că sistemul de pontaj electronic este complet și documentația aferentă acestuia este depusă la zi (adeverințe, certificate medicale, cereri);

– Eliberează la cererea angajaților adeverințe și documente specifice;

– Întocmirea formalităților de încetare a contractului individual de muncă;

– Asigură comunicarea permanentă și corectă cu furnizorii de servicii pentru departamentul HR:

o Medlife – situații Facturare, situații închideri/deschideri abonamente, programări examene periodice/salariate însărcinate.

o Furnizor transport – informare situații transport special.

o Furnizor cantină.

– Pregătește corespondența specifică și/ sau diverse rapoarte, în funcție de cerințe;

– Auditează dosarele de personal, asigurându-se că sunt complete.

Condiții și beneficii:

– Timp de lucru flexibil;

– Prime de sărbători și tichete de masă;

– Decontare transport;

– Asigurare medicală;

– Cantină;

– 4 zile pe lună remote;

– Extra zile de concediu.